S největší pravděpodobností se bude pracovat buď na hlíně, nebo povyrostlém osení. Terény na stopy začneme fotit 30 dnů před akcí a budeme informace aktualizovat.

Předměty